CBTT Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn của ông Nguyễn Trí Tân

Xem file đính kèm