Tổng thu từ khách du lịch tại nhiều địa phương tăng trưởng mạnh

01/06/2017

Theo báo cáo của các Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lượng khách và tổng thu từ khách du lịch trong tháng 5 tại một số địa phương có tốc độ tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm trước.

tong-thu-tu-khach-du-lich-tai-nhieu-dia-phuong-tang-truong-manh

Hà Nội đón hơn 1,6 triệu lượt khách trong tháng 5Theo đó, Hà Nội đón 1,6 triệu lượt khách (tăng 7% so với cùng kỳ năm 2016); trong đó, khách quốc tế đạt 294.000 lượt (tăng 10% so với cùng kỳ năm 2016), khách nội địa đạt 1.357.306 lượt (tăng 6% so với cùng kỳ năm 2016). Tổng thu từ khách du lịch đạt 4,894 tỷ đồng (tăng 12% so với cùng kỳ năm 2016).

Thành phố Hồ Chí Minh đón 391.734 lượt khách quốc tế (tăng 11,94% so với cùng kỳ năm 2016); tổng thu từ khách du lịch đạt 9.023 tỷ đồng (tăng 5% so với cùng kỳ năm 2016).

Thanh Hóa đón 991.500 lượt khách (tăng 7,2% so với cùng kỳ năm 2016); trong đó, khách quốc tế đạt 17.800 lượt (tăng 18,7% so với cùng kỳ năm 2016); tổng thu từ khách du lịch đạt 1.269 tỷ đồng (tăng 14,3% so với cùng kỳ năm 2016).

Quảng Ninh đón 548.000 (tăng 12% so với cùng kỳ năm 2016); trong đó, khách quốc tế đạt 275.000 lượt (tăng 8% so với cùng kỳ năm 2016); tổng thu từ khách du lịch đạt 1.080 tỷ đồng (tăng 23% so với cùng kỳ năm 2016).

Lào Cai đón 349.050 lượt khách; trong đó: khách quốc tế đạt 65.230 lượt (tăng 26,5% so với cùng kỳ năm 2016), khách nội địa đạt 283.820 lượt; tổng thu từ khách du lịch đạt 985,552 tỷ đồng (tăng 15,9% so với cùng kỳ năm 2016).

Theo số liệu của Tổng cục Du dịch công bố, ước tính số khách quốc tế đến Việt Nam tháng 5/2017 đạt 972.844 lượt khách, giảm 9,2% so với tháng 4/2017 và tăng 26,8% so với tháng 5/2016.

Ước tính số khách quốc tế đến Việt Nam 5 tháng đầu năm 2017 đạt hơn 5,2 lượt khách, tăng 29,6% so với cùng kỳ 2016. Khách du lịch nội địa 5 tháng đầu năm 2017 đạt 34,2 triệu lượt khách, trong đó có 16,1 triệu lượt khách lưu trú; tổng thu từ khách du lịch đạt 212.200 tỷ đồng, tăng 26,7% so với cùng kỳ năm 2016./.

Hồng Quyên

(Nguồn: Thời báo Tài chính Việt Nam)