Lĩnh vực kinh doanh
HOT LINE
0643.596007
Hỗ trợ
My status Ms.Huyen
My status Ms.Trinh
My status Mr.Giang
Liên kết website
Giới thiệu bạn bè
Bản tin Vinagolf
Thành lập Công ty TNHH Một thành viên Vinagolf Quảng Nam và Vinagolf Đà Lạt
15:03 | 06/04/2012

Căn cứ Nghị quyết 28/NQ-HĐQT-GOLF ngày 18/10/2011; Quyết định số 31/QĐ-HĐQT-GOLF và Quyết định số 34/QĐ-HĐQT-GOLF ngày 24/11/2012 V/v thành lập Công ty TNHH Một thành viên Vinagolf Quảng Nam và thành lập Công ty TNHH Một thành viên Vinagolf Đà Lạt.

Ngày 01/4/2012 Công ty TNHH Một thành viên Vinagolf - Quảng Nam và Công ty TNHH Một thành viên Vinagolf Đà Lạt chính thức đi vào hoạt động:

          - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VINAGOLF QUẢNG NAM
          
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

          - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VINAGOLF ĐÀ LẠT
          
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Các tin khác
Chứng khoán
Giá cổ phiếu VNG tại HOSE,

Vui lòng tham khảo tại website:
http://chungkhoan.24h.com.vn/
với Mã chứng khoán:
VNG

 

Đối tác chiến lược